MİSYON-VİZYON

Misyonumuz

Türkiye’nin artan genç nüfusu ile gelişen ekonomisi ve özellikle Manisa bölgesinin kalkınan sanayisinin gereksinimlerini karşılamak, uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olmak amacıyla çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmek, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmak, temel değerlerimizi benimsemiş ve mesleklerinde önde gelen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda çağımızın hızla gelişen teknolojisini takip eden, yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip girişken, yaratıcı ve araştırmacı Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştiren, uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik alanda söz sahibi, Türkiye’nin önde gelen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden biri olmaktır. 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik