bölüm başkanından

Metalurji ve Malzeme mühendisliği yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi, var olan malzemelere yeni kullanım alanları oluşturan bilim dalıdır. İlk çağlarda saf haldeki metallerin ergitilerek şekillendirilmesiyle başlayan metalurji, günümüzde demir-çelik, cam-seramik, polimerler, yarı iletkenler, biyomalzemeler ve metal dışı malzemeleri de kapsayarak disiplinler arası çalışmayı gerekli kılan malzeme bilimine dönüşmüştür.

Teknolojinin birçok alanındaki uygulamalar bu alanda kullanılan malzeme özellikleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla malzeme bilimindeki gelişmeler farklı alanlardaki teknolojik yeniliklerin de önünü açmaktadır. Malzeme alanındaki bu gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda malzeme bilimi konusunda uzman kişilere olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır.

Gelişen Türkiye ekonomisi ile birlikte sanayi alanında öne çıkan Manisa bölgesinin ihtiyaç duyduğu proje ve danışmanlık hizmetlerini vermek; ayrıca uluslararası düzeyde nitelikli bilgi ve teknoloji üreten, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunan, evrensel ve toplumsal değerleri benimsemiş ve mesleklerinde önde gelen mühendisler yetiştirmek bölümümüz hedefleri arasında yer almaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. 1 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisini kadrosunda bulunduran bölümümüz Üretim Metalurjisi ve Malzeme olmak üzere iki anabilim dalına sahiptir. Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2011-2012 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretimde 40’ar öğrenci ile öğretimine başlamıştır. 2016 yılı itibariyle bölümümüz "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği" adı altında öğretime devam edecektir

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik